Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt 12.4

PROJEKT UNIJNY „ZAWODOWCY Z POWIATU BIALSKIEGO”

Od 2020/2021 – ZST przystąpił do udziału w projekcie unijnym  „Zawodowcy z powiatu bialskiego”.

Projekt „Zawodowcy z powiatu bialskiego” :
Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Skierowany do uczniów oraz nauczycieli czterech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski, będzie realizowany przez 3 lata i jest zwrócony do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektronik, technik budownictwa, BS I st. w zawodzie monter zabudowy i kierowca mechanik.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. 
Uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia, uzyskają dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki udziałowi w zajęciach specjalistycznych, wzbogacą swoje doświadczenie stażami zawodowymi u pracodawców, będą mieli możliwość pracować w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych.
Nauczyciele dzięki dodatkowym kompetencjom i doświadczeniu zapewnią uczniom większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy z pracodawcami, szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy przez nauczycieli, zdobywanie dodatkowych uprawnień przez uczniów, uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału: 

w zajęciach dodatkowych,
kursach i szkoleniach, które umożliwią zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych;
płatnych stażach zawodowych w międzyrzeckich przedsiębiorstwach i nabycie umiejętności praktycznego wykonywania swojego zawodu.

Pierwsze zajęcia już od października 2020 !!!
Wszelkich informacji udziela koordynator szkolny projektu Małgorzata Modrzewska i nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Serdecznie zapraszamy !!!

OD 7.09.2020R. DO 25.09.2020R.
ODBYWA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU 12.4.
„Zawodowcy z powiatu bialskiego”
w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich.
ZAINTERESOWANE OSOBY
SZKOLENIAMI , KURSAMI I DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI SPECJALISTYCZNYMI
zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie ZST:
https://www.zst.szkola.pl/dokumenty-projekt-12-4/
www.zst.szkola.pl
lub e-zst.miedzyrzec@onet.pl
oraz złożenie wymaganej dokumentacji w w/w terminie
do koordynatora projektu – M. Modrzewskiej.

Kursy i szkolenia dla uczniów ZST

 • Kurs – języka angielskiego branżowego
 • doradztwo zawodowe
 • Zajęcia z meteorologii
 • Zajęcia z technik dekoracyjnych
 • Zajęcia z odnawialnych źródeł energii
 • Podstawowy kurs ARCHICADA
 • Kurs Operator koparko ładowarki
 • Kurs ABC koloryzacji włosów
 • Kurs SEP do 1 kV
 • kurs prawa jazdy kat B
 • Kurs spawacza metodą MAG135
 • Kurs Operator wózka widłowego
 • Płatne Staże uczniowskie podczas wakacji

Kursy i szkolenia dla nauczycieli ZST

 • Kurs komputerowy projektowania wnętrz
 • Studia Podyplomowe dla nauczycieli Fryzjerstwo i kosmetologia
 • kurs Operator koparko ładowarki
 • Kurs Programowanie obrabiarek CNC
 • Kurs SEP do 1 kV (E)

Szczegółowych informacji na temat kursów i szkoleń udzielają także nauczyciele przedmiotów zawodowych:
A. Nowosielska – Tech. Ochrony Środowiska;
B. Szymańska – Tech. Usług Fryzjerskich;
J. Stefaniuk – Tech. Mechatroniczne i Elektroniczne;
M. Wakulak – Tech. Elektroniczne i Mechaniczne;
B. Jaśniak – Tech. Budowlane;
W. Jaśniak – BS I st. – monter zabudowy;
M. Modrzewska – BS I st. – kierowca mechanik;

Rozpoczynamy rekrutację do nowego Projektu 12.4

Dokumenty do pobrania

Dodatkowy link do wszystkich powyższych materiałów skompresowanych w jednym pliku:

Skip to content