Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Branżowa I STOPNIA

Młodzież kształcona w zawodzie kierowca mechanik zdobywa umiejętności praktyczne w firmie TIRMET oraz na warsztatach i w pracowniach szkolnych. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach: kierowca, kierowca-mechanik, mechanik, ślusarz , ślusarz – mechanik.

Młodzież kształcona w zawodzie elektryk zdobywa umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach. Kształcenie w szkole zawodowej obejmuje przedmioty ogólne:

 • humanistyczne i ponad dyscyplinarne takie jak:
 • podstawy przedsiębiorczości, praca w zespole, język obcy, technologia informacyjna oraz kształcenie ogólnozawodowe wynikające z programu nauczania.

Absolwenci tego zawodu mogą podjąć pracę na następujących stanowiskach:

 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego;
 • elektryków dyżurnych;
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania systemów suchej zabudowy;
 2. wykonywania robót malarskich;
 3. wykonywania robót tapeciarskich;
 4. wykonywania robót posadzkarskich;
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Jakie zawody?

W tej klasie możliwa jest nauka w zawodach, w których uczeń uzyska praktyki zawodowe na cały cykl kształcenia. np.:

 1. ślusarz (3-letnia)
 2. cukiernik (3-letnia)
 3. piekarz (3-letnia)
 4. fryzjer (3-letnia)
 5. mechanik samochodowy (3-letnia)

itp.

PRAKTYKI WE WŁASNYM ZAKRESIE na cały cykl kształcenia!

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Opis oddziału

Uczniowie uczą się dwa dni w szkole, w pozostałe dni odbywają zajęcia praktyczne w salonie fryzjerskim.

Skip to content