Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Technikum po szkole podstawowej

Technik mechanik

Nauczysz się:

jak są zbudowane i jak działają maszyny i urządzenia
naprawy maszyn i urządzeń technicznych
poznasz proces ich wytwarzania i użytkowania
będziesz fachowcem w obróbce skrawaniem (np. toczenie, frezowanie), w obróbce plastycznej (np. kucie, tłoczenie), w obróbce cieplnej (np. hartowanie) lub w spawalnictwie

Znajdziesz pracę w:

we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn na stanowiskach eksploatacji maszyn w warsztatach naprawczych na stanowiskach: brygadzisty, mistrza, specjalisty ds. kontroli jakości, technologa, kosztorysanta, diagnosty, pracownika biura obsługi w serwisie będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

Technik usług fryzjerskich

Przedmioty rozszerzone chemia
Języki obce: język angielski i język niemiecki

Nauczysz się:

techniki wykonywania zabiegów fryzjerskich takich jak: pielęgnacja włosów, strzyżenie, trwałe zabiegi skręcania i prostowania chemicznego, koloryzacja i odbarwianie włosów, oraz stylizacji fryzur. Fryzjer to nie tylko praca w salonie fryzjerskim. Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest fryzjer-stylista np. w telewizji, teatrze i na planie filmowym. Można podąć pracę, jako konsultant fryzjerski, doradca techniczny i przedstawiciel profesjonalnych kosmetycznych firm fryzjerskich.

Technik budownictwa (ang*-niem*)

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Nauczysz się:

Jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołami (przy wznoszeniu budowli),
Opracować dokumentację budowlaną,
Sporządzać obmiary i kosztorysy,
Jak sprawować nadzór budowlany,
Efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego

Znajdziesz pracę w:

Przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności budowlanej,
Pracowniach projektowych jako asystent projektu,
Jako koordynator robót budowlanych i instalacyjnych na budowie,
Pracowniach kosztorysowych,
Laboratoriach materiałów budowlanych,
Zakładach produkcji prefabrykatów,
Przedsiębiorstwach handlowych branży budowlanej

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (ang*-niem*)

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kwalifikacje

Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:

• czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
• przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
• wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
• określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,
• wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,
• montaż suchej zabudowy,
• wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
• nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
• wykonywanie odbioru robót wykończeniowych

Technik mechatronik (ang*-niem*)

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Technik mechatronik to nowoczesny kierunek łączący mechanikę, elektrykę, robotykę, informatykę i pnuematykę.

Nauczysz się:

projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne,

łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł,
czytania i opracowania dokumentów technicznych przy użyciu komputera w programie AutoCAD

Znajdziesz pracę:

mechatronik może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może to być przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna, przemysł samochodowy  lub ochrona środowiska.

w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

konstruktora,
technologa,
mistrza,
kierownika działu obsługi i napraw,
specjalisty ds. zaopatrzenia,
specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym,
operatora i programisty CNC,
diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego.

Technik elektronik (ang*-niem*)

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Nauczysz się:

analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektroniki i elektrotechniki

zaprojektować, zmontować, uruchomić, przetestować układy i urządzenia elektroniczne

obsługiwać aparaturę pomiarową, dokonać pomiarów wielkości elektrycznych i elektronicznych, interpretować wyniki

wykryć usterki, naprawić urządzenia i układy elektroniczne

projektować proste układy elektroniczne

Technik ochrony środowiska (ang*-niem*)

Wymagania dodatkowe

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Nauczysz się:

przeciwdziałać niekorzystnym zmianom mogącym zachodzić w środowisku,
wykonywać badania laboratoryjne wody, ścieków, gleby i powietrza,
interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, sporządzać dokumentację techniczną,
jak uzdatnia się wodę do picia, jak oczyszcza się ścieki, a także jak należy unieszkodliwiać odpady oraz jak zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza i uciążliwość hałasu

Znajdziesz pracę w:

laboratoriach przy zakładach przemysłowych,
laboratoriach przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków firmy AQUA,
laboratorium  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
laboratoriach medyczne przy szpitalach i przychodniach
działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych zajmujące się ochroną środowiska

Skip to content