Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

ZST w Międzyrzecu Podlaskim: szkolenie w ramach ”Ogólnopolskiego programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Ochotniczych Hufcach Pracy w 2024 r.”

 10 czerwca w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim w sali gimnastycznej warsztatów szkolnych odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyło w nim 14 podopiecznych grupy wychowawczej OHP w Międzyrzecu Podlaskim. Zarówno cześć teoretyczna i praktyczna dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Prowadzący szkolenie st. sekcyjny Państwowej Straży Pożarnej – jednostki Międzyrzec Podlaski Marcin Tyszkiewicz oraz mł. asp. Igor Paczuski dokładnie omówili, a następnie instruowali młodzież jak w nagłych wypadkach należy się zachować i bez obaw prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Omówił także łańcuch przeżycia, działanie defibrylatora z uwzględnieniem defibrylacji zalecanej i niezalecanej.

Strażak wyjaśnił również pozycję boczną oraz poinstruował co należy zrobić m.in. w czasie nagłych zasłabnięć, poparzeń czy też udaru lub zawału serca. Uczestnicy pod czujnym okiem szkoleniowca mogli przećwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Niektórzy zadawali dodatkowe pytania na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Szkolenie można potraktować jako cenną lekcję, która pomoże wyeliminować strach przed uratowaniem komuś życia.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim we współpracy z międzyrzecką jednostką PSP oraz szkołą.

Agnieszka Bieńkowska

MCK OHP w Międzyrzecu Podlaskim

Skip to content