Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawodowy strzał w 10! w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podl.

Zawodowy strzał w 10!

w Zespole Szkół Technicznych w  Międzyrzecu Podl.
     

 Kuratorium Oświaty w Lublinie                             

Delegatura w Białej Podlaskiej                       
                                                   

                                                           Wybierz swoją przyszłość!            

W dniu 29 maja 2018r. w Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podl. odbyła się  powiatowa uroczystość promująca szkolnictwo zawodowe p.h. ,,Zawodowy strzał w 10! ‘’      
Swoją obecnością  uroczystość zaszczycili: Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty,            Pan Janusz Skólimowski Wicestarosta Bialski, Pani Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury w Białej Podl. Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Marianna Tumiłowicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, Panie Brygida Fabrycka i Ewa Kwaśniewska Wizytatorzy KO.  W uroczystości uczestniczyli Dyrektorzy szkół technicznych i branżowych powiatu bialskiego:  Pan  Robert Matejek Dyrektor ZSE im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podl.; Pan Jarosław Dubisz Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podl. Pan Robert Wieczorek Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, i gospodarz spotkania Pani Małgorzata Modrzewska wicedyrektor  ZST im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podl. 
Na uroczystość zaproszenie przyjęli  przedstawiciele Międzyrzeckich przedsiębiorstw współpracujących z ZST w Międzyrzecu Podl.: WIPASZ, ZREMB POLAND, Nadleśnictwo Międzyrzec, warsztat Elektromechaniki pojazdowej Adam  Jowik,   SAWCAR W&A Hryć oraz Pan Jerzy Wójcik właściciel cukierni Wójcik. 
Pani Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury w Białej Podl. Kuratorium Oświaty w Lublinie  uroczyście otworzyła  spotkanie ,,Zawodowy strzał w 10! ‘’. Podczas uroczystości  Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk zwróciła się nie tylko do zaproszonych gości, ale przede wszystkim do  licznie zgromadzonych uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II gimnazjów z powiatu bialskiego. Poruszyła bardzo ważną tematykę dotyczącą przyszłości zgromadzonej młodzieży związanej z podjęciem ważnej decyzji w swoim życiu, mianowicie wyboru dalszego kształcenia, a co za tym idzie dalszej kariery zawodowej. Pani Kurator zaakcentowała, że decyzje młodych ludzi powinny uwzględniać potrzeby rynku pracy, który już dzisiaj potrzebuje zawodowców z wysokimi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi, które są nauczane w technikach i szkołach branżowych powiatu bialskiego. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Kurator wszystkim podziękowała za tak liczne przybycie i z okazji zbliżającego się  Dnia Dziecka pożyczyła wszystkim spełnienia marzeń. 
Podczas spotkania zabrali głos Pan Janusz Skólimowski Wicestarosta Bialski oraz zaproszeni przedsiębiorcy. Wszyscy zauważyli aktualność i potrzebę poruszanej kwestii kształcenia zawodowego i deklarowali przyjęcie do swoich firm i zakładów nie tylko uczniów na przyuczenie do zawodu, ale przyjęcie do pracy po skończeniu technikum lub branżowej szkoły I stopnia, ponieważ już dzisiaj w Międzyrzeckich przedsiębiorstwach zauważa się deficyt wykwalifikowanych pracowników i dobrych fachowców w różnych branżach, a w szczególności w branży mechanicznej i mechatronicznej.
Zgromadzona młodzież miała okazję obejrzeć filmy i zwiedzić wystawy prezentujące zawody w obszarach kształcenia przygotowane przez uczniów i nauczycieli  Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podl., w ZSE w Międzyrzecu Podl., ZS w Janowie Podl. i ZS w Małaszewiczach. 
Dużym zainteresowaniem uczniów podczas zwiedzania cieszyła się pracownia mechatroniczna , pracownia Technikum usług fryzjerskich oraz wystawa Technikum budowlanego przygotowana przez Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu. Ciekawe stanowiska wystawowe zaprezentował ZSE w Międzyrzecu. 
Podczas uroczystości odbyło się spotkanie pracowników KO z doradcami zawodowymi. Spotkanie prowadziły: Starszy Wizytator Brygida Fabrycka  i Starszy Wizytator Ewa Kwaśniewska. 
Spotkanie zakończyła oraz wszystkim zgromadzonym gościom, pracodawcom i młodzieży podziękowała wicedyrektor ZST w Międzyrzecu Podl.

Podsumowanie – Strzał w 10!

Promocja 
         szkolnictwa
                   zawodowego

Nazwa Zespołu Szkół:  
Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podl.


Liczba szkół podstawowych:      7            liczba uczestników:    112
Liczba gimnazjów:                     3             liczba uczestników:      68

Liczba prezentowanych zawodów:           12
Jakie? :  
Technik ochrony środowiska 
Technik usług fryzjerskich 
Technik budownictwa 
Technik mechatronik 
Technik Spedytor
Technik Logistyk
Technik Ekonomista
Technik Informatyk
Technik Organizacji Reklamy
Technik Hodowca Koni 
Technik transportu kolejowego
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym


Liczba pracodawców i ich nazwy oraz zawody które prezentowali:  6

Pani Olga Matejek – zakład produkcyjny – WIPASZ;
Pan    Grzegorz Różyk  ——– // ——–      –  ZREMB POLAND;
Pan Leszek Michalec – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec;
Pani Barbara Ładniak – warsztat Elektromechaniki pojazdowej Adam  Jowik;
Pan Wojciech  Hryć – właściciel  firmy SAWCAR;
Pan Jerzy Wójcik  – właściciel cukierni Wójcik;

Goście oficjalni: (burmistrz, starosta, wojewoda  itp.):

Pani Teresa  Misiuk   Lubelski  Kurator  Oświaty
Pan  Janusz  Skólimowski   Wicestarosta  Bialski
Pani  Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury w Białej P. KO w Lublinie 
Pani Marianna Tumiłowicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
Pani  Brygida  Fabrycka   Starszy  Wizytator  KO 
Pani  Ewa  Kwaśniewska  Starszy  Wizytator  KO  
Pan  Robert Matejek Dyrektor ZSE im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu P. 
Pan Jarosław Dubisz Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podl.
Pan  Robert Wieczorek  Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach,

                                                                                           Przygotowała Małgorzata Modrzewska.

Skip to content