Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycieczka do przedsiębiorstwa WIPASZ

Już niedługo najstarsze klasy zakończą proces edukacyjny w murach naszej szkoły i nadejdzie czas podjęcia decyzji czy wybrać studia czy podjąć pracę. 11 grudnia uczniowie V klasy Technikum Mechatronicznego mieli okazję zwiedzić lokalne przedsiębiorstwo produkcji pasz „WIPASZ”. Podczas zwiedzania, kierownik „działu utrzymania ruchu”, zaprezentował system sterowania całym zakładem, układy monitorujące pracę wszystkich urządzeń. Zaprezentował nowoczesne systemy kontroli jakości przetwarzanego zboża. Uczniowie poznali nowoczesne systemy bezpieczeństwa stosowane w szafach sterowniczych – zasilających, oraz zasady BHP w zawodzie elektryka, automatyka, mechatronika.

Ostatnim punktem zwiedzania była nowa hala magazynowa, gdzie uczestnicy wycieczki, oglądali automat do ważenia, pakowania, paletowania oraz streczowania palet. Uczniowie widzieli transportery oraz manipulatory, które worki z paszą układają na paletach.

Przyszła kadra mechatroniczna poznała zakres prac w swoim zawodzie. Mogli porównać wyposażenie pracowni mechatronicznej z urządzeniami, z sensorami, z aktuatorami stosowanymi w WIPASZu. W rozmowie z Panem kierownikiem zauważyli, że posiadanie uprawnień elektrycznych do 1 kV (które większość z nich posiada) jest wielkim atutem podczas rekrutacji.

Pragniemy bardzo podziękować za możliwość zwiedzania zakładu WIPASZ zwłaszcza p. dyr S. Lesiukowi, p. K Lesiukowi oraz p. kierownikowi J. Pióro za interesujący przekaz.

Skip to content