Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca ZSP z przedsiębiorstwem ZREMB

W dniu 07 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim podpisano porozumienie pomiędzy szkołą a firmą ZREMB POLAND
z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim. Porozumienie to ze strony zakładu pracy podpisał Pan Julian Walczuk V-ce Prezes przy udziale Dyrektora Zarządzającego Tomasza Nackowskiego, natomiast ze strony szkoły podpis złożył Dyrektor Arkadiusz Stefaniuk. Zakres niniejszej umowy dotyczy organizacji klasy patronackiej w zawodzie ślusarz oraz organizacji praktyk zawodowych w technikum mechanicznym i mechatronicznym począwszy od roku szkolnego 2016/2017. Chętni gimnazjaliści zdobędą możliwość kształcenia praktycznego na najwyższym poziomie i przy użyciu urządzeń, które na co dzień wykorzystywane są w przemyśle metalowym. Dodatkowo uczniowie zdobędą praktykę zawodową poprzez zatrudnienie na okres kształcenia w szkole oraz bezpośrednio po niej. Absolwent tego kierunku będzie doskonale zaznajomiony z zakładem pracy, co w przyszłości na pewno wpłynie na lepsze znalezienie się na lokalnym i europejskim rynku pracy. Zakład oferuje opiekę nad uczniami, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a szkoła będzie prowadziła ciągły nadzór nad realizacją podstawy programowej w zawodzie. Dodatkowo przedstawiciele ZREMBu zaoferowali pomoc stypendialną dla uczniów wykraczającą ponad wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Skip to content