Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy w Zespole Szkół Technicznych

26 października br. odbyły się po raz ósmy Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Patronat honorowy nad targami objęli:  Starosta Powiatu Bialskiego, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaska, zaś patronat medialny: RadioBiper oraz Międzyrzec.info.

VIII Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Pani Ewa Koziara, witając wszystkich przybyłych gości, wystawców, młodzież oraz lokalne media. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicestarosta Janusz Skólimowski, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie
– Delegatura w Białej Podlaskiej Barbara Bachonko – Breczko oraz Marek Żelisko oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektorat w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Magdalena Grodzicka oraz Michał Pietraszek.

Po powitaniach i wystąpieniach gości dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim Arkadiusz Stefaniuk wspólnie z dyrektor CEiPM OHP Ewą Koziara wręczyli dyplomy – podziękowania dla pracowników RadioBiper za przeprowadzenie warsztatów
z dziennikarstwa dla uczniów ZST.

W kolejnych częściach odbył się pokaz tańców latynoamerykańskich i standardowych
w wykonaniu młodzieży z Klubu Tańca Towarzyskiego „Iskra” pod opieką Izabeli Zakrzewskiej oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

W trakcie targów licznie przybyła młodzież wzięła udział w prelekcjach prowadzonych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, o tematyce: „Zanim podejmiesz pierwszą pracę” oraz „Uprawnienia Młodocianych”.

Podczas targów w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała się społeczność ZST w Międzyrzecu Podlaskim. Pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia przygotowali bardzo ciekawe stanowiska, przedstawiające zawody nauczane w ZST i tak bardzo dzisiaj poszukiwane na rynku pracy. Wszyscy goście, nauczyciele i uczniowie, którzy przybyli na targi mogli podziwiać prezentacje: Technikum Usług Fryzjerskich przygotowane pod kierunkiem B. Szymańskiej i E. Nóżki; Technikum Ochrony Środowiska prezentacja pod kierunkiem A. Nowosielskiej i A. Jakubiuk; Technikum Mechatronicznego i Elektronicznego – przygotowane przez J. Stefaniuka i L. Nestorowicza oraz Technikum Budowlanego – zaprezentowała B. Jaśniak. Zawody nauczane w szkole branżowej ciekawie zaprezentowali monterzy zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie pod kierunkiem E. Hryciuk i elektrycy pod kierunkiem A. Modrzewskiego. Wszystkie prezentowane stanowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W targach wzięło udział 18 wystawców. Swoją ofertę edukacyjną przestawiły: Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ekonomicznych
w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Cambridge School of English Brytyjka Szkoła Języka angielskiego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Warsztat Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim. Swoją ofertę zaprezentowały również instytucje rynku pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Oddział zamiejscowy
w Miedzyrzecu Podlaskim, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Miedzyrzec Podlaski, Komisariat Policji w Miedzyrzecu Podlaskim i pracodawcy: „TRIOMIX” w Międzyrzecu Podlaskim, Auto– Mobil Zakład Szkolenia Kierowców, Wipasz S.A, Niezależny Doradca Piękna Mary Kay, AVON.

W VIII Międzyrzeckich Targach Edukacji i Pracy wzięło udział ponad 1000 osób
z Miedzyrzeca Podlaskiego i okolic.

Kompleksową darmową usługę cateringową dla wszystkich gości, wystawców i uczestników targów przygotowała firma „TRIOMIX” wyroby garmażeryjne z Międzyrzeca Podlaskiego, za co bardzo dziękujemy. 

Katarzyna Mieńko

doradca zawodowy – stażysta

MCK OHP w Międzyrzecu Podlaskim

Fotorelacja – RadioBiper

Skip to content