Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Uprawnienia SEP do 1kV – projekt unijny „Zawodowcy Powiatu Bialskiego”

W grudniu 2021 roku dwie grupy dziesięcioosobowe uczestniczyły w szkoleniu specjalistycznym nadające uprawnienie do pracy przy urządzeniach pod niebezpiecznym napięciem do 1000V. Te osoby mogą wykonywać eksploatację takich urządzeń oraz dokonywać ich naprawy.

Uczniowie klasy 3FMg mieli okazję uczestniczyć w remoncie instalacji elektrycznej sali 206. W ramach tych prac została wymieniona przestarzała rozdzielnia na nowoczesną z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi. Poprowadzono nową instalację jednofazową (~230V) oraz trójfazową (~400V).

W kwietniu zostały przeprowadzone badania techniczne (pomiary) wykonanej instalacji, które potwierdziły poprawność działania instalacji. Instalacja została oddana do użytkowania.

Młodzież z klas mechatronicznych miała pierwsze doświadczenia z montażem instalacji elektrycznej, pierwsze doświadczenia w zakresie uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV.

Dziękuję młodzieży za zaangażowanie i wkład pracy przy modernizacji pracowni 206. Uczniowie otrzymali bardzo dobre oceny z przedmiotów mechatronicznych.

Opracował Janusz Stefaniuk

Skip to content