Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolne eliminacje przed V Turniejem Maszyn Wiatrowych

W dniu 8 listopada w naszej szkole odbyły się eliminaje szkolne przed V Ogólnopolskim Turniejem Maszyn Wiatrowych.

Jak już wcześniej relacjonowaliśmy, turniej został zrealizowany na stanowisku badawczy opracowanym w pełni przez młodzież z technikum mechatronicznego. W ramach pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych klasy młodsze (2 TFMO i 3 TFM) wykonały komin aerodynamiczy i aparaturę kontrolno – pomiarową. Natomiast klasa 4 TBM wykonała ustawienie urządzeń pomiarowych oraz najważniejsze napisała program na sterownik PLC do automatycznego pomiaru 2 prametrów:

największej prędkości obrotowej oraz najdłuższy czas hamowania.

Nad przebiegiem zawodów czuwało jury w składzie:

przewodniczący – wicedyr M. Winiarski, członkowie: p. A. Modrzewski, p. J. Stefaniuk oraz uczniowie: Ł. Gregorowicz, S. Jarmosiewicz, T. Grochowski, J. Matejuk, B. Kierczuk.

Na koniec komisja ogłosiła wyniki:

I miejsce (10 pkt.)

Team Mechatronik – E. Siedlanowski, K. Lesiuk, H. Chwedaczuk (3 TFM)

II miejsce (8 pkt.) (ex aequo)

ZSP Champion – S. Jarmosiewicz (3 TFM)

Lucek S.A. – K. Łuczyński (3 TFM)

Szalony Chłopak – Ł. Gregorowicz (4 TBM)

III miejsce (6 pkt)

Groch Team – T. Grochowski, B. Kierczuk, J. Matejuk (3 TFM)

IV miejsce (2pkt.)

Mechatronik Team – K. Madyński, P. Chmielewski (3 TFM).

Trzy pierwsze miejsca otrzymają rzeczowe nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację rozgrywek szkolnych oraz gorąco dziękujemy kibicom, całej widowni podczas trwania turnieju.

Wyszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów na etapie szkolnym i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.

Wszystkie zespoły 12.11.2016 r. będą brały udział w turnieju maszyn w Lublinie, tam będą badane 3 parametry: największa prędkość obr., największa moc oraz największy moment hamowania.

Redagował: Janusz Stefaniuk

Skip to content