Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Sukcesy uczniów ZST – Lubelska Kuźnia Talentów 2016-2019

7 uczniów Zespołu Szkół Technicznych otrzymało w tym roku stypendia w ramach programu stypendialnego Lubelska Kuźnia Talentów 2016-2019 realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe.

Jest to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2017/2018 kontynuują naukę w szkołach zawodowych: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Nagrodzeni uczniowie: Jakub Stefaniuk, Marzena Makaruk, Sylwia Lesiuk, Sebastian Jarmosiewicz, Agata Sokólska, Piotr Marczuk, Marcin Gierełło. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 11 grudnia w Centrum Spotkania kultur w Lublinie. Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content