Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Sebastian Jarmosiewicz z klasy 2TFM stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Wśród tegorocznych laureatów stypendiów Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2014/2015 znalazł się uczeń naszego Zespołu – Sebastian Jarmosiewcz z klasy drugiej technikum mechatronicznego.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 21 października 2015 roku w Sali Błękitnej w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy i podziękowania z rąk pana Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, oraz pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od roku szkolnego 1997/1998 jednemu uczniowi danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie promocji z wyróżnieniem przy jednocześnie najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Otrzymanie stypendium jest wielkim wyróżnieniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Skip to content