Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczynamy projekty

Liceum Profilowane w naszym Zespole Szkół przystępuje do projektu „Pozalekcyjna Akademia Kompetencji”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
 W ramach działań projektowych,  realizowanych w okresie  02 listopad 2010 – 31 stycznia 2012 r., uczniowie będą uczestniczyć w różnych zajęciach oraz wyjeździe edukacyjnym. Ponadto  będą mogli zdobyć  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence). 
Funkcję koordynatora projektu powierzono Pani Urszuli Szubińskiej.

Skip to content