Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja aktualnych projektów

Projekt: Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski realizowanego w ramach w Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Bieżący stan zaawansowania projektu przedstawiane są w zakładce AKTUALNOŚCI

Opis działań za okres maj 2017 – luty 2018.

Zadanie 1 – Zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami

Staże zawodowe dla uczniów

W lipcu i sierpniu 2017 r. 14 uczniów Technikum mechatronicznego, mechanicznego i elektronicznego odbywało miesięczne staże zawodowe w zakładzie ZREMB, a 4 uczennice Technikum Usług Fryzjerskich miesięczne staże w salonie fryzjerskim w Białej Podl. Wszyscy uczniowie podczas stażu nabyli nowe umiejętności wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego obowiązującego w szkole. Uczniowie zostali wyposażeni w ubrania robocze zgodne z zaleceniami bhp oraz narzędzia i sprzęt niezbędny podczas praktyk zakupiony ze środków unijnych na sumę:
29 570,18  PLN (staż  ZREMB)
31 965,84 PLN  (staż fryzjerki)
Zdobycie dodatkowych umiejętności podczas stażu pozwoliło uczniom:
poznać zasady obowiązujące na stanowisku pracy w zakładzie produkcyjnym lub fryzjerskim,  
znacznie zwiększyć  szanse  w przyszłości na rynku pracy,  
zwiększyć szanse  na zatrudnienie w zawodzie.
2)    Staż  zawodowy dla nauczycieli

Zadanie 2 – współpraca szkół ze szkołami wyższymi, aktualizowanie wiedzy nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli – automatyka, mechatronika

Trzech nauczycieli ZST w Międzyrzecu Podl.  od 6 października 2017r.  podwyższa swoje kwalifikacje  na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej  na wydziale automatyka (1 nauczyciel)  i mechatronika (2 nauczycieli).   Nauczyciele aktywnie uczestniczą w wykładach,  zajęciach ćwiczeniowych i laboratoryjnych na Politechnice Warszawskiej. W trakcie zajęć nauczyciele poszerzyli wiedzę z zakresu: automatyzacji sterowania i regulacji procesami przemysłowymi; pneumatyki, hydrauliki, elektroniki układów dyskretnych; zasady działania sterownika PLC i jego zastosowanie w rozwiązaniach przemysłowych.   

Nabyta wiedza i umiejętności pomagają nauczycielom w przekazywaniu wiedzy uczniom podczas zajęć dydaktycznych, w zrozumieniu zagadnień mechatronicznych i automatycznych stosowanych w przemyśle. Zdobyta wiedza nauczycieli  ma wpływ  na lepszą efektywność kształcenia zawodowego w szkole, nauczyciele  przekazują uczniom informacje  związane z zastosowaniem  najnowszych technik i technologii .

Po zakończeniu studiów podyplomowych nauczyciele  nabędą dodatkowe kwalifikacje,  które pozwolą do nauczania w szkole przedmiotów zawodowych w ramach nowo wprowadzonego zawodu do klasyfikacji zawodów w szkolnictwie zawodowym.  Nowo zdobyte kwalifikacje dadzą możliwość  zatrudnienia ich  w  ZST,  jako nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum mechatronicznym.

Szkolenie z programu AutoCAD  

Szkolenie AutoCad w ZST prowadzi firma zewnętrzna ABCAD K. Zawartka 02-078 Warszawa. W szkoleniu uczestniczy 5 nauczycieli ZST w Międzyrzecu P.
Szkolenie rozpoczęło się  18 grudnia 2017r. Zajęcia są kontynuowane zgodnie z harmonogramem w 2018r. Szkolenie obejmuje 300 godz. dydaktycznych i kończy się zaświadczeniem/certyfikatem.

Zadanie 3 – dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Szkolenie z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych

Szkolenie było przeprowadzone na terenie ZST  w Międzyrzecu Podl.  w formie zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów budowlanych Panią Beatę Jaśniak.

W szkoleniu  od  6 września 2017 do 6 grudnia 2017r. aktywnie uczestniczyło 10 uczniów z klasy trzeciej Szkoły Branżowej I stopnia. Zajęcia były prowadzone po planowych lekcjach uczniów ( w ich czasie wolnym). Zajęcia w ramach projektu nauczyciel realizował w ramach zadań zleconych poza realizowanym pensum dydaktycznym.       

Łącznie  odbyło się  60 godzin zajęć  praktycznych  podczas których uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w zakresie wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych.

Podczas zajęć wszyscy uczniowie poznali nowe technologie zdobienia powierzchni przy użyciu gotowych, nowoczesnych materiałów takich jak wyprawy imitujące efekt piasku  pustyni, marmur klasyczny. Pozwoliły one  uczniom wykorzystać je w praktyce jak również zdobyć nowe umiejętności manualne.  Wykonanie tynku mozaikowego to jedna z najczęściej spotykanych metod zdobienia budynków wewnątrz  jak i na zewnątrz. Możliwość aplikacji mas tynkarskich na bazie żywic była uzupełnieniem programu nauczania i pozwoliła uczniom szkoły branżowej I-go stopnia poszerzyć swą wiedzę z zakresu tynków szlachetnych i technologii tynkarskich. Aplikacja glinki weneckiej w postaci jednowarstwowej farby strukturalnej powodująca wyjątkowe efekty zdobnicze w postaci przetartego tynku na detalach architektonicznych to kolejna technologia poznana na tych zajęciach. Uczniowie wykonując zdobienia po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poznali nowatorskie rozwiązanie wykończenia wnętrz o niskiej pracochłonności i technologii wybiegającej poza zakres szkoły branżowej.           

Podczas prowadzonych zajęć  były wykorzystane  materiały dydaktyczne budowlane zakupione na potrzeby projektu:
Tapeta natryskowa wraz z przygotowaniem podłoża,
Efekt piasku Sahary wraz z przygotowaniem podłoża,
Marmur klasyczny wraz z przygotowaniem podłoża,
Tynk mozaikowy z efektem cegły wraz z przygotowaniem podłoża,
Glinka wenecka efekt przetartego tynku.

Wszystkie pomoce i materiały dydaktyczne, które otrzymaliśmy w ramach projektu były bardzo przydatne. Dzięki nim uczniowie poznali i nauczyli się pracować z materiałami niedostępnymi dla nich podczas całego cyklu nauczania na zajęciach planowych.

Poznane przez uczniów treści na zajęciach specjalistycznych wykraczały poza program nauczania w szkole branżowej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Umiejętności, wiedza techniczna jak i merytoryczna pozwoli naszym wychowankom swobodnie poruszać się po rynku pracy jak również zwiększy ich atrakcyjność jako przyszłych pracowników.

Udział uczniów w zajęciach specjalistycznych umożliwił im uzupełnić dotychczasową wiedzę,  nabyć umiejętności praktyczne i zawodowe potrzebne w dalszej karierze zawodowej poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy.    

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przyczyniły się do podwyższenia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl.  Poprzez zdobyte umiejętności budowlane uczniowie mają ułatwione przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia . Podwyższyła się jakość praktycznego kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl. Poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego uczniowie ZSZ mają większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły

Szkolenie z zakresu stawiania ścian (sucha zabudowa) kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie

Szkolenie było przeprowadzone na terenie ZST  w Międzyrzecu Podl.  w formie zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do nauczania przedmiotów budowlanych Pana Wojciecha Jaśniaka.

W szkoleniu  od  6 września 2017 do 6 grudnia 2017r. aktywnie uczestniczyło 10 uczniów z klasy czwartej technikum Budowlanego. Zajęcia były prowadzone po planowych lekcjach uczniów ( w ich czasie wolnym).      

Zajęcia w ramach projektu nauczyciel realizował w ramach zadań zleconych poza realizowanym pensum dydaktycznym.  Łącznie  odbyło się  60 godzin zajęć  praktycznych  podczas których uczniowie zdobyli dodatkową wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w zakresie stawiania ścian (sucha zabudowa) kładzenie płytek, malowanie, tapetowanie.

Podczas prowadzonych zajęć  były wykorzystane  materiały dydaktyczne budowlane zakupione na potrzeby projektu i prowadzonych zajęć specjalistycznych :
Terakota i glazura, klej elastyczny, hydroizolacja,
Materiały do wykonywania ścianek działowych,
Materiały malarskie z wzornikami,
Różne rodzaje tapet.

Materiały zakupione w projekcie należą do technologii wykorzystywanych w nowoczesnym budownictwie. Wiedza o izolacjach i technologii ich wykonania pod glazurą i terakota są topowymi rozwiązaniami zalecanymi przez producentów, projektantów i inspektorów nadzoru budowlanego. Uczniowie poznali kompletny system związanym z wykończeniem pomieszczeń mokrych takich jak kuchnie, łazienki, pralnie itp.

W obecnych czasach montaż suchej zabudowy jest nieodzownym elementem wykończenia wnętrz. Płyty jak i stelaże G-K to podstawa zabudów pomieszczeń szybka i tania. Uczniowie montując ścianki działowe , ścianki osłonowe, sufity, tworząc zabudowy w postaci półek poznają metody aranżacji wnętrz. Technologia ta jest nieodzowna w nowoczesnym budownictwie. Jest ona uzupełnieniem wiedzy zawartej w programie nauczania a dokładnie jej rozwinięciem.

Wiedza związana z robotami malarsko tapeciarskimi zdobyta przez uczniów jest dopełnieniem poprzednich zagadnień jak wykonanie glazury, terakoty jak i suchej zabudowy. Uczniowie poznali większość rodzajów tapet dostępnych na rynku jak również ich własności techniczne i aranżacyjne. Techniki Malarskie zdobnicze pozwalają uczniom zaprezentować swe zdolności manualne oraz poznać  techniki zdobienia powierzchni. Zakres szkolenia wybiega poza program technikum i jest jego dopełnieniem.

Udział uczniów w zajęciach specjalistycznych umożliwił im uzupełnić dotychczasową wiedzę,  nabyć umiejętności praktyczne i zawodowe potrzebne w dalszej karierze zawodowej poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy.    

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przyczyniły się do podwyższenia efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl.  Poprzez zdobyte umiejętności budowlane uczniowie mają ułatwione przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia . Podwyższyła się jakość praktycznego kształcenia zawodowego w ZST w Międzyrzecu Podl. Poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego uczniowie ZSZ mają większe szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Zadanie 4 – wsparcie uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień
 
Szkolenie z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  – zakończony wydanym zaświadczeniem

Szkolenie z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  odbyło się w ZST w Międzyrzecu Podl. w dniach 15.12.2017 – 17.12.2017r. W szkoleniu wzięło udział 10 uczniów z klasy II i III Technikum Usług Fryzjerskich. 20 – godzinne szkolenie było prowadzone przez firmę zewnętrzną, która zapewniła profesjonalną obsługę szkolenia oraz wykładowcę z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami w zakresie trychologii.

Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiedzę z zakresu fizjologii funkcjonowania włosów oraz skóry głowy, diagnozowali podstawowe problemy z włosami, zapoznali się z metodami ich leczenia i technikami pielęgnacji, a także poznali metody zapobiegające wypadaniu włosów. Uczniowie nie tylko  uzupełnili na kursie wiedzę teoretyczną ale nabyli umiejętności praktyczne i zawodowe z zakresu badania włosa przy pomocy mikrokamery, co obecnie w zawodzie fryzjera jest konieczne, by prawidłowo zdiagnozować stan włosa i profesjonalnie doradzić klientowi.

Na zajęciach uczniowie korzystali z zakupionych w ramach projektu sprzętów i pomocy dydaktycznych: mikrokamera, suszarki, środki czystości i pielęgnacji włosów. Zakupione pomoce były niezbędne podczas szkolenia, umożliwiły zdobycie praktycznej wiedzy w zastosowaniu specjalistycznego i bardzo nowoczesnego sprzętu podczas diagnozowania włosów klientów.

Szkolenie z zakresu badania włosów  pozwoliło odpowiednio przygotować uczniów klas Technikum Usług Fryzjerskich do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły.

Podczas szkolenia uczniowie  uzupełnili wiedzę i umiejętności zawodowe  oraz nabyli dodatkowe uprawnienia zawodowe z zakresu badania włosów.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w szkoleniu otrzymali zaświadczenie potwierdzające ukończenie Kursu z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu.

Zdobycie dodatkowych uprawnień znacznie zwiększa  szanse uczniów  w przyszłości na rynku pracy. Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych zdobytych przez uczniów podczas szkolenia w znaczącym stopniu przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie w zawodzie fryzjera.

Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1 kV  – kończy się egzaminem państwowym.

Szkolenie z zakresu uprawnień SEP do 1kV  odbyło się w ZST w Międzyrzecu Podl. w dniach 9.12.2017 – 28.12.2017r. W szkoleniu wzięło udział 10 uczniów z klas IV Technikum Mechatronicznego,  Mechanicznego i Elektronicznego  oraz z klasy III Szkoły Branżowej I stopnia na kierunku elektryk.

39 – godzinne szkolenie było prowadzone przez firmę zewnętrzną, która zapewniła profesjonalną obsługę szkolenia oraz wykładowcę z dużym doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami w zakresie eksploatacji urządzeń z grupy G-1 do 1 kV.

Podczas szkolenia uczniowie nabyli wiedzę z zakresu:
Regulacji prawnych dotyczących gospodarki energetycznej,
Zasady budowy działania i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
Prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach instalacyjnych i sieciach elektroenergetycznych,
Zagrożeń przy pracach kontrolno – pomiarowych,
Aparatury pomiarowej,
Postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia,
Pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po przystąpieniu do egzaminu państwowego i zdaniu go  w dniu 29.12.2017r. uczniowie zdobędą nowe uprawnienia elektryczne – E (eksploatacja do 1 kV). Dzięki tym uprawnieniom uczniowie mogą pracować przy eksploatacji urządzeń elektrycznych zasilanych do 1000V zgodnie z przepisami prawa polskiego. Specjaliści z takimi kwalifikacjami są obecnie poszukiwani na rynku pracy i chętnie zatrudniani przez pracodawców.

Zdobycie dodatkowych uprawnień elektrycznych  SEP do 1 kV,  diametralnie zwiększa  szanse uczniów  w przyszłości na rynku pracy.  Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie w zawodzie elektryka i mechatronika. Zdobyte uprawnienia poświadczone zdanym egzaminem państwowym są niezbędne do wykonywania zawodu elektryka i mechatronika.

 Kurs spawacza MIG  – zakończony wydanym certyfikatem.

Rozpoczął się w marcu bieżącego roku.

Zadanie 5 – wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych

Doposażenie pracowni mechanicznej

Pracownia ślusarska – została wyposażona w środki trwałe zakupione na potrzeby projektu:
-tokarka precyzyjna-1szt.
-frezarka precyzyjna-1szt.
    Zakup nowego sprzętu do pracowni ślusarskiej rozszerzył zakres realizacji  tematów z obróbki mechanicznej skrawaniem. Praca na nowoczesnych obrabiarkach mobilizuje uczniów  i wpływa na ich zaangażowanie w zajęciach zawodowych. Odczyty cyfrowe pozwalają na bardzo dokładne i precyzyjne obrabianie i wykonywanie detali oraz ustawienie powtarzalnych operacji technologicznych. Praca na  obrabiarkach wpływa na uatrakcyjnienia zajęć i przyczynia się do większej mobilizacji  uczniów w procesie nauczania. Zmusza ich do zwiększonego wysiłku intelektualnego poprzez konieczność programowania parametrów operacji technologicznych co z kolei ma wpływ na podwyższenie efektywności nauczania.
      Zakup nowego sprzętu do pracowni mechanicznej i ślusarskiej wpłynął na uatrakcyjnienie zajęć  co z kolei ma wpływ na większe zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w procesie dydaktycznym. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany na zajęciach zawodowych w technikum mechanicznym sprawił, iż zajęcia stały się nowoczesne i przynoszą lepszy efekt w procesie kształcenia, a uczniowie czują się bardziej dowartościowani poprzez umożliwienie im pracy na nowoczesnych obrabiarkach i urządzeniach co w dużym stopniu wpływa korzystnie na ich motywację do nauki.
     Ponadto w obu pracowniach wykorzystywane są narzędzia, które były zakupione na wyposażenie dla odbywających staż w zakładzie „ZREMB”.  Narzędzia zakupione na odbycie stażu: wiertarki ręczne ,szlifierki kątowe, suwmiarki,  klucze nastawne, imbusowe, torx, oczkowo-płaskie, płaskie, cęgi czołowe, szczypce wydłużone wygięte, proste, zatrzaskowe Morse, uniwersalne, wiertła do metalu, wiertła stopniowane, punktaki i rysiki, miary zwijane,  młotki, wkrętaki płaskie, krzyżaki, imbusy, torsy.
    Korzystanie  z nowego sprzętu przyczynia się do wzrostu szans na zatrudnienie ich w przyszłości w związku z poznaniem obsługi tych maszyn i odczuwalnym brakiem specjalistów o specjalności spawacz lub tokarz-frezer na lokalnym rynku .


Doposażenie pracowni komputerowej


   Pracownia komputerowa w ZST w Międzyrzecu Podl. została doposażona w program AutoCad w ramach środków zakupionych na potrzeby projektu ,,Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim”. Na komputerach zainstalowano 5 programów AutoCad, z których to na kursie AutoCad szkoli się 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych i na zajęciach korzystają uczniowie Technikum Mechanicznego, Technikum Budowlanego oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter robót wykończeniowych w budownictwie.
   Na zajęciach z rysunku technicznego uczniowie uczą się projektowania z dziedziny mechaniki, elektroniki, budownictwa, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wodociągowych. Nauka i korzystanie uczniów z oprogramowania AutoCad  przyczyni się  w przyszłości do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów, ponieważ wśród kadry technicznej na rynku pracy wymagana jest znajomość i umiejętność pracy w programie AutoCad i na plikach DWG.
   Lekcje rysunku technicznego, dokumentacji oraz podstaw konstrukcji maszyn dzięki programowi AutoCad są bardziej atrakcyjne dla ucznia, wpływają na lepszą efektywność i nowoczesność podczas kształcenia zawodowego w ZST, a przede wszystkim pozycjonują ucznia z takimi umiejętnościami wyżej na rynku pracy.
  Ponadto w pracowni informatycznej odbywają się zajęcia z informatyki podczas których uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu i najnowszego oprogramowania biurowego, co wpływa na podniesienie kompetencji kluczowych przyszłego absolwenta ZST, zwiększa efektywność kształcenia i wpływa na prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny i bardziej interesujący dla uczniów.

Doposażenie pracowni kosztorysowania

   Pracownia kosztorysowania w ZST w Międzyrzecu Podl. została wyposażona w 16 nowoczesnych zestawów komputerowych, na których jest zainstalowane oprogramowanie do kosztorysowania – RODOS oraz projektowania z dziedziny budownictwa, mechaniki, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wodociągowych.    
   Nowocześnie wyposażona pracownia w najnowszy sprzęt komputerowy wykorzystywana jest przez uczniów podczas zajęć dydaktycznych na przedmiotach zawodowych  w Technikum Budowlanym, Technikum Ochrony Środowiska oraz w Szkole Branżowej I stopnia. Uczniowie na lekcjach posługują się nowoczesnym sprzętem, co nie tylko uatrakcyjnia zajęcia ale przyczynia się do wzrostu efektywności kształcenia w zawodzie.
    Nowocześnie wyposażona pracownia kosztorysowania pozytywnie wpływa na chęć nabywania dodatkowej wiedzy i umiejętności przez uczniów, a co za tym idzie zwiększa ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu szkoły. Odpowiednio przygotowani uczniowie, potrafiący pracować na nowoczesnym sprzęcie,   z umiejętnością obsługi komputera i oprogramowania do kosztorysowania będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, a co  za tym idzie będą mieć większe szanse na zatrudnienie w zawodzie.

 Doposażenie pracowni usług fryzjerskich


Pracownia Usług Fryzjerskich została wyposażona w:
Nawilżacz
Promiennik
Mikrokamerę
Sprzęt do przedłużania włosów

  W ZST w Międzyrzecu Podl. podczas rekrutacji uczestników projektu kobiety i mężczyźni mieli równy dostęp i taką samą możliwość podnoszenia kwalifikacji i jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Pierwszeństwo przy naborze miały osoby z niepełnosprawnością.
   W  dodatkowych zajęciach specjalistycznych z zakresu wykończenia wnętrz – kładzenie tynków szlachetnych i wypraw szlachetnych uczestniczyła 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.  W szkoleniu z zakresu badania włosów i nowoczesnych form modelingu  uczestniczyła 1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.
   Podczas prowadzonych zajęć uczniowie z niepełnosprawnością otrzymali wsparcie. Nauczyciele/wykładowcy  dostosowali wymagania edukacyjne do  specyfiki tych osób, możliwości i potrzeb  uczniów np.: wydłużenie czasu na wykonanie zadania, krótkie i proste komunikaty dotyczące wykonania danej pracy, stałe nadzorowanie  pracy ucznia przez nauczyciela.

Skip to content