Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

„Pozytywna edukacja/Tutoring -program pracy z uczniami wybitnie zdolnymi w szkołach wiejskich woj. lubelskiego”,

Prowadzimy rekrutację do projektu „Pozytywna edukacja/Tutoring-program pracy 
z uczniami wybitnie zdolnymi w szkołach wiejskich woj. lubelskiego”

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:  

  • ETAP 1: Kurs dokształcający w zakresie pracy z uczniami wybitnie zdolnymi w wymiarze 48 godzin. Program kursu uwzględnia innowacyjny trening mądrości, podstawy doradztwa zawodowego, metody i formy indywidualnej pracy z uczniami zdolnymi. Każdy uczestnik zdobędzie też wiedzę z zakresu identyfikacji predyspozycji i kompetencji uczniów zdolnych.
  • ETAP 2: Kurs doskonalący „Ocena osiągnięć uczniów przy użyciu narzędzi IT” w wymiarze 24 godzin. Kurs będzie się odbywał w wymiarze 2 zjazdów (4 dni x 6 godz.) w salach komputerowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.Zajęcia realizowane będą w trybie weekendowym, w formie warsztatów i wykładów. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, możliwość skorzystania z noclegów, wyżywienie, serwis kawowy oraz ubezpieczenie podczas zajęć. Szkolenia odbywać się będą w małych grupach 12-osobowych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Rekrutacja do projektu już ruszyła – wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Biuro Projektu – dane kontaktowe:
FRDL RO w Lublinie
Ul. 1 Maja 13/5 (II piętro), 20-410 Lublin
Tel. 81 532 64 70 /  tel. kom.501 228 402
e-mail: pozytywna.edukacja@frdl.lublin.pl
www.pozytywnaedukacja.lublin.pl
www.frdl.lublin.pl

Skip to content