Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja zajęć hybrydowych od dnia 19 października 2020

Ustala się następujący harmonogram uczęszczania uczniów na zajęcia:

  1. Wszystkie klasy 1 i 3 (technikum i branżowej szkoły I stopnia) od dnia 19 października 2020 uczą się w formie zdalnej – przychodzą tylko na zajęcia praktyczne.
    Wszystkie klasy 2 i 4 (technikum i branżowej szkoły I stopnia) od dnia 19 października 2020 uczą się w formie tradycyjnej (przychodzą do szkoły).
    Od dnia 26 października nastąpi zamiana i klasy 1 i 3 pracują normalnie (stacjonarnie) klasy 2 i 4 będą uczyły się zdalnie. Zmiany będą następowały co tydzień.
  2. Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole zgodnie z planem lekcji (wyjątek stanowi klasa 1TOS (gr. mechaniczna) pracownia podstaw konstrukcji maszyn w środę lekcja 3 i 4 w czasie kiedy klasa jest na nauczaniu zdalnym nauczyciel przesyła informacje teoretyczne, oraz klasa 4TBM (gr. budowlana) zajęcia z KRKB z wtorku 4 lekcyjnej – zajęcia zdalne nauczyciel przesyła informacje teoretyczne)
  3. Klasa 1d (gr. monterów robót wykończeniowych w budownictwie) 2 godziny teoretyczne w poniedziałek mają w formie zdalnej(po zajęciach praktycznych) natomiast obowiązkowo w każdym tygodniu przychodzą na zajęcia z robót montażowych.
Skip to content