Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Liceum dla dorosłych

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zapraszamy osoby pełnoletnie do podjęcia bezpłatnej nauki w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to nauczyciele, posiadający bogate doświadczenie, poparte wieloletnim stażem.

Osoby legitymujące się ukończeniem szkoły podstawowej lub gimnazjum przyjmujemy na semestr I (klasa 1), zaś absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej na semestr III (klasa 2).

Liceum zaoczne dla dorosłych – prowadzi zajęcia w trybie weekendowym – sobota, niedziela co dwa tygodnie.

Nauka w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa łącznie 6 semestrów i kończy się egzaminem maturalnym. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury. Słuchaczom wystawiamy zaświadczenia o kontynuacji nauki do ZUS, KRUS itp.

Zapisy osób chętnych przyjmujemy już od 18 maja do 30 września.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

  • podanie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • 3 zdjęcia
  • ewentualnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Skip to content