Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie imienia

Nadanie imienia

3 czerwca 2005 roku to data historyczna dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Decyzją społeczności szkolnej Zespół przyjął jako patrona Unitów Podlaskich.

Jak podkreślił Dyrektor Zespołu Jan Juszczak witając przybyłego na uroczystość Ks.Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego „ szkoła przeżywa najważniejszy dzień w swojej siedemdziesięcioletniej historii.

Ta historyczna decyzja poprzedzona zastała wieloma przygotowaniami i pracą nad przybliżeniem młodzieży przyszłego Patrona. Męczęństwo Unitów Podlaskich, ich oddanie dla wiary i ojczyzny uznano za wzorce godne do naśladowania przez młode pokolenia Polaków.

Temu celowi służyła zorganizowana w lutym 2005 roku sesja popularno – naukowa, która w murach szkoły zgromadziła historyków – badaczy dziejów Unitów, władze naszego powiatu z Panem Markiem Maleszykiem Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Panem Starostą Tadeuszem Łazowkim, delegacje szkół z terenu powiatu i Międzyrzeca, także Księży Proboszczów międzyrzeckich parafii.
Młodzież pod kierunkiem nauczycieli wykonała wiele prac plastycznych, gazetek ukazujących męczeństwo Unitów, zgłębiano ich dzieje na zajęciach lekcyjnych.

Te konieczne działania pozwoliły sfinalizować podjęte prace i wystąpić o nadanie szkole imienia Unitów Podlaskich. We wspomnianym dniu 3 czerwca 2005 roku cała społeczność na czele z pocztami sztandarowymi szkół średnich powiatu bialskiego wyruszyła do Kościoła p.wez. Św. Mikołaja, gdzie uroczystą mszą zainaugurowano to historyczne dla szkoły wydarzenie. Na uroczystość przybyły władze naszego Powiatu: Pan Marek Maleszyk – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Powiatu Bialskiego, Pani Marianna Tumiłowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Pani Jadwiga Droździel – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej.
Władze Międzyrzeca reprezentowali: Pan Burmistrz – Stanisław Lesiuk i Wiceburmistrz – Pan Zbigniew Kot. Uczestniczyli przedstawiciele instytucji międzyrzeckich, a także dyrektorzy szkół średnich powiatu bialskiego oraz Proboszczowie Parafii Międzyrzeckich i księża którzy nauczali religii w Zespole w minionych latach.

Miłym akcentem i wydarzeniem było przyjęcie zaproszenia przez Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który przewodniczył odprawianej Mszy Świętej w odbywającym się w Kościele Św. Mikołaja uroczystościom. Witając Ks. Biskupa i prosząc o przewodniczenie Mszy Świętej – Dyrektor Zespołu Jan Juszczak powiedział: „ patronem naszym nie zostali wybrani przedstawiciele świata nauki, literatury lub polityki ale prości ludzie którzy wyrośli na umęczonej podlaskiej ziemi. Nie pisali ksiąg i rozpraw, ale swoim codziennym życiem udowadniali, że wartości najwyższe dla których warto żyć i ponosić trudy, a nawet oddać życie: to wiara, ojczyzna, honor i godność człowieka”. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski wygłosił do zebranych homilię, a następnie dokonał poświęcenia sztandaru.

Druga część uroczystości miała miejsce już na terenie szkoły, również z udziałem wymienionych wyżej dostojnych gości. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej, Dyrektor Zespołu powitał przybyłych gości. Uzasadnił dlaczego szkoła wybrała na patrona Unitów Podlaskich oraz przedstawił dokonania i prace które przybliżyły społeczności szkoły Patrona.
Istotnym momentem dalszych uroczystości było odczytanie przez Pana Marka Maleszyka – Przewodniczącego Rady Powiatu uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie nadania Zespołowi imienia Unitów Podlaskich.

Następnie Pan Starosta Powiatu Bialskiego – Tadeusz Łazowski przekazał Dyrektorowi Zespołu Panu Janowi Juszczakowi Sztandar. Pan Dyrektor Juszczak przekazał Sztandar młodzieży, która złożyła uroczyste ślubowanie. Część uroczystości zajęły wystąpienia gości, którzy gratulowali społeczności Zespołu wyboru tak szczytnych Patronów jak Unici Podlascy. Oklaskami i z radością przyjęto słowa Ks. Biskupa Kiernikowskiego, Pana Starosty Tadeusza Łazowskiego, Pana Przewodniczącego Marka Maleszyka, Pani Dyrektor Jadwigi Droździel, Pana Burmistrza Stanisława Lesiuka, Pana Józefa Geresza.

Niezwykle miłym akcentem było przekazanie przez Pana Romana Zaniewicza Dyrektora Biura Poselskiego Pana Posła Żmijana repliki obrazu przedstawiającego męczeńską śmierć Unitów Podlaskich.
Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Roty. Uwieńczeniem tej historycznej uroczystości w murach Zespołu był list jaki nadesłał do Dyrektora Zespołu Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Napisał w nim „Mile wspominam uroczystość nadania Pańskiej szkole imię Unitów Podlaskich. Dziękuję za interesujący program tej uroczystości i za dobrą atmosferę która jej towarzyszyła. Bardzo cenię to, że przełożył Pan akcenty na aktualne aspekty naszego życia w świetle naszej tradycji. To jest cenne dla młodzieży i nie tylko”. Uroczystość na długo zapadnie w pamięci społeczności szkolnej już Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Unitów Podlaskich.

Skip to content