Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

II Edycja Szkolnego Turnieju Maszyn Wiatrowych

W dniu 17 listopada w naszej szkole przeprowadzono II Szkolny Turniej Maszyn Wiatrowych.

Turniej został zrealizowany na stanowisku badawczy opracowanym w poprzednim roku szkolnym przez młodzież z technikum mechatronicznego. Nad aparaturą kontrolno – pomiarową prcowali uczniowie obecnej klasy klasa 4 TFM i 3 TFM,  wykonali ustawienia urządzeń pomiarowych oraz najważniejsze napisali program na sterownik PLC do automatycznego pomiaru 2 prametrów: największej prędkości obrotowej oraz najdłuższy czas hamowania.

Nad przebiegiem zawodów czuwało jury w składzie: przewodniczący: dyr A. Stefaniuk, członkowie: wicedyr M. Winiarski, p. J. Stefaniuk.  Na koniec komisja ogłosiła wyniki:

I miejsce  (166pkt)

E. Siedlanowski, K. Lesiuk  (4 TFM)

II miejsce (122pkt.)

M. Faluszewski, D. Tarasiuk  (2 TFM).

Obie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Szkoły.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację rozgrywek szkolnych oraz gorąco dziękujemy kibicom, całej widowni podczas trwania turnieju.

Wyszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesów na etapie szkolnym i życzymy dalszych sukcesów.

Redagował: Janusz Stefaniuk

Skip to content