Zespół Szkół Technicznych
im. Unitów Podlaskich
w Międzyrzecu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka

Biblioteka

Ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły odgrywa biblioteka. Jej organizatorka w roku szkolnym 1947/48 była Albina Furmanowa. Pierwsze książki jakie trafiły do biblioteki szkolnej pochodziły z prywatnych zbiorów pani Furmanowej. Biblioteka mieściła się w świetlicy szkolnej i służyła jako czytelnia dwa razy w tygodniu. Młodzież doceniała wielką szansę życiową jaką dawała jej szkoła i każdy uczeń zdawał sobie sprawę z obowiązków jakie na nim spoczywały.

Toteż chętnie uczestniczyła w różnych aukcjach zbierając m.in. datki na książki i same książki do biblioteki szkolnej. I tak już w pierwszym roku swej działalności zbiory liczyły 645 książek. Z roku na rok biblioteka powiększała swój księgozbiór, powstaje KOŁO CZYTELNIKÓW i KLUB RECYTATORÓW.

W bibliotece działały zespoły czytelnicze, odbywały się wieczory literackie i wieczornice, poświęcone rocznicom, poetom. W roku szkolnym 1972/73 szkoła zyskuje nowy budynek, a biblioteka funkcjonalne i reprezentacyjne pomieszczenie. Zmienia się także personel biblioteki. Pani Furmanowa odchodzi na emeryturę, a jej miejsce zajmuje pani Elżbieta Paluszkieiwcz, która po trzech latach przechodzi do innej placówki. Jej miejsce zajmuje pani Teresa Bartoszek. Wraz z powstaniem nowych kierunków i zawodów zachodzi konieczność uzupełnienia zbiorów biblioteki o literaturę fachową. Księgozbiór liczy 5056 woluminów, jest prowadzona prenumerata prasy, czasopism dla młodzieży i nauczycieli. W bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna i oświatowa poprzez wystawy, nowości czytelnicze i gazetki okolicznościowe.
Wraz z rozwojem szkoły i liczby jej uczniów w bibliotece zatrudniona jest druga bibliotekarka pani Wanda Siedlanowska. Rozwój techniczny i zasoby pieniężne szkoły pozwalają na systematyczne uzupełniane księgozbioru i zakup sprzętu audiowizualnego, rzutnika, przeźroczy, magnetowidu i telewizora. W 1989 roku księgozbiór liczy 13.648 woluminów, kasety video z lekturami szkolnymi i filmy o tematyce do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. W 1998 roku biblioteka zostaje wzbogacona o komputer, xero i internet. Poza literaturą piękną i lekturami jest dobrze zaopatrzona w literaturę popularno-naukową i fachową. Posiada czytelnię na 24 miejsc, magazyn i zaplecze. Młodzież często i chętnie korzysta z jej zbiorów. Warsztat informacyjny biblioteki składa się z dobrze wyposażonego księgozbioru podręcznego katalogów zbiorów i alfabetycznego i rzeczowego, katalogu płyt i filmów. Od 2005 roku w czytelni funkcjonuje Szkolne Centrum Multimedialne. Młodzież bardzo chętnie korzysta z niego przygotowując się do lekcji.

Nauczyciele bibliotekarze zawsze służą pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych uczniom książek. Angażują się w życie szkoły – przygotowują gazetki, organizują apele, wystawki książek oraz prowadzą lekcje biblioteczne.

W roku 2005 na miejsce pani T. Bartoszek do pracy w bibliotece szkolnej została zatrudniona pani Elżbieta Bogucka.

Biblioteka liczy obecnie 14.972 woluminów.

Skip to content